Электрон шахсий режа 2017-2018

Fakultetlar
Mamuriyat 6
Davolash fakulteti 108
Tibbiy pedagogika va oliy hamshiralik ishi 88
Stomatologiya 67
Magistratura

kafedralari

Янги кафедра

Янги йуналиш

Шифр:
Номи:
Бакалавриат
Магистратура
Махсус сиртки

Yunalishlar
Davolash
Pediatriya

Ўкув йили: